چرا به این دختر عروس داعشی می گویند؟

چرا به این دختر عروس داعشی می گویند؟  اعضای گروه داعش دختران بسیاری را از طریق شبکه های اجتماعی اغفال کرده اند که منجر به فرار دختران و پیوستن به داعش شده است. دختر دانشجوی روسی که به خاطر عشق به…