تصاویر موجود عجیب با سرعت ببر در جنگل

تصاویر موجود عجیب با سرعت ببر در جنگل

تصاویر موجود عجیب با سرعت ببر در جنگل 

مردی که لخت مادر زاد در جنگل به سرعت یک ببر حرکت می کرد چون واقعا فکر می کرد که یک ببر وحشی است. در لهستان دوربین‌های نصب شده در جنگل برای فیلم گرفتن از حیات وحش از موجودی عکس گرفته که باورش سخت است.

تصاویر موجود عجیب با سرعت ببر در جنگل

عکس‌ها متعلق به مردی به نام مارک ه. از جمهوری چک است که لخت و تحت تاثیر داروی مخدر LSD در جنگل پرسه می‌زند. این مرد دچار توهم شده و گمان می‌کند ببر سیبری است. او در عرض ۸ ساعت ۲۴کیلومتر را همانند یک ببر طی کرد و پس از آنکه اثر دارو تمام شد به خود آمد و در کنار جاده منتظر ماشین بود.

تصاویر موجود عجیب با سرعت ببر در جنگل