اظهار جنجالی ترامپ درباره اسکار و فیلم فروشنده

اظهار جنجالی ترامپ درباره اسکار و فیلم فروشنده  در مراسم اسکار امسال به دونالد ترامپ هم پرداخته شد و مجری مراسم مدام با وی شوخی می کرد. اما وی مراسم اسکار را دنبال نمی کرد. دونالد ترامپ در واکنش به حواشی…

درباره مگان مارکل نامزد شاهزاده انگلستان

درباره مگان مارکل نامزد شاهزاده انگلستان  برخی اوقات نمی دانیم که زندگی برای ما چه می خواهد،دختری که روزی حتی نمی توانست هزینه های تعمیر خودرو خود را پرداخت کند اکنون دل به شاهزاده هری داده است! مگان مارکل، نامزد شاهزاده…