مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

گفت و گو با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل 

حمید صفت خواننده رپ سرشناس ایرانی روز قبل ناپدری خود را در منزل مادری اش به قتل رساند که علتِ آن نیز درگیری و دعوا عنوان شده هست. حمید صفت که متهم به قتل ناپدری‌اش شده گفت ” من عمدی ناپدریم را کتک نزدم فقط می خواستم وی را بترسانم تا فکر نکند مادرم بی کس و کار هست,من از ابتدا تمام ماجرا را صادقانه گفته‌ام و پس از این که ناپدریم جان باختِ خودم را به کلانتری معرفی کردم

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

و هیچ وقت قصد کشتن یا قتل عمد نداشتم و همۀ رفقا و اطرافیانم میدانند که من به دلیل کارم هیچ وقت به فکر انتقام گیری و خشونت نبودم و کارهایی راکه ساختم نیز در مورد بخشش و کارهای فرهنگی بوده هست.صبح امروز حمید صفت, خواننده رپ به انگ قتل در شعبه سوم دادسرای امور جنایی به ریاست سجاد منافی آذر آماده شد.

 

روز قبل ماموران کلانتری ۱۴۵ ونک در جریان مرگ مرموز مرد ۶۶ ساله‌اي به اسم هوشنگ در بیمارستان قرار گرفتند و زمانی که تیمی از ماموران برای تحقیقات ابتدایی پای دربیمارستان گذاشتند, مشخص شد که این مرد به دلیل ضربه جسم سخت به ناحیه سر و شکستگی جمجمه جان باخته هست.

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

در این مرحله تیمی از ماموران اداره ۱۰ پلیس اطلاع شهر تهران به فرمان بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ استان تهران برای تحقیقات فنی وارد عمل شدند.کارآگاهان در با حضور در بیمارستان پی بردند که مرد ۶۶ ساله قبل از مرگش ادعا کرده که حمید صفت پسر همسرش عامل این درگیری بوده هست.

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

**تجسس‌هاي پلیسی نخست شد**

بدین ترتیب تجسس‌هاي پلیسی نخست شد اما ساعت ۱۵ ظهر شنبه حمید ۲۴ ساله پای درکلانتری ۱۴۵ ونک گذاشت و پس از دستگیری وی برای بازجویی‌هاي فنی در اختیار ماموران پلیس اطلاع استان تهران قرار گرفت.پس از بازجویی‌هاي پلیسی شب قبل پرده از راز این درگیری مرگبار برداشت و ادعا کردکه قصد کشتن وی را نداشته هست.

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

حمید در برابر بازپرس ویژه قتل در دادسرای جنایی گفت شب قبل از پیشامد دوستم مادرمکه همسایه آن ها در کشور آلمان بود میهمان منزل‌شان بود و مادرم با من تماس گرفت و خواست تا آنهارا به فرودگاه ببرم ولی چون خودرو نداشتم گفتمنمی‌توانم وی را به فرودگاه ببرم به همین دلیل مادرم خودش میهمانش را به فرودگاه رساند.

 

حمیدرضا در ادامه اظهارت خود گفت ساعت شش صبح ۲۴ مرداد با مادرم تماس گرفتم و او گفتکه هنوز به منزل نرسیده هست,از او خواستم زمانی که به منزل رسید به من خبر بدهد تا به منزل بروم و لوازم خود راکه آنجا گذاشته بودم,بردارم. صبح روز پیشامد برادرم از کشور آمریکا با من تماس گرفت و گفت مادرمان با هوشنگ, ناپدریمان درگیرشدند

 

و از من خواست که خود را به آن جا برسانم تا در جریان ماجرا قرار بگیرم.ظهر آن روز مادرم نیز با من تماس گرفت و از من پرسید که چه زمانی به آن جا می روم, من نیز راهی منزل خود ما شدم.

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

**مگر نگفتم مادرم را آزار نکن, کتکش نزن**

حمید صفت گفت زمانی که در منزل را باز کردم دیدم ناپدریم سمت چپ مبل نشسته هست و یک میز نیز جلوی او قرار داشت.گوشی گوشی خود را روی میز گذاشتم و به او گفتم مگر نگفتم مادرم را آزار نکن, کتکش نزن, او نیز گفت زدم که زدم.میخواستم وی را بترسانم به همین دلیل یک گلدان راکه در نزدیکیم قرار داشت برداشتم و به سمت راست مبل پرتاب کردم سپس میز را برگرداندم تا کمی وی را بترسانم.

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

او نیز می خواست بلند شود و به سمت من بیاید که در همین هنگام مادرم بین ما قرار گرفت و منبا یک دست به صورتش زدم.در همین هنگام همسایه‌ها با صدای درگیری ما به جلوی در منزل آمدند که مادرم به سمت در رفتو من نیز هوشنگ را رها کردم و به درگیری‌مان اتمام دادم.

 

وی گفت دراین هنگام هوشنگ به سمت آشپزخانه رفت تا با چاقو به سمت من هجوم آورد که متوجه کارش شدم و به سرعت خودم را به او رساندم و دستانش را گرفتم که نتواند کاری کندکه در این لحظه یک لیوان آب را برداشت که وی را از دستش گرفتم و به زمین زدم و در ادامه همسایه‌ها وارد منزل شدند و ما را از هم جدا کردند و من نیز همراه مادرم از منزل خارج شدیم.

 

بازپرس منافی آذر در این هنگام به متهم گفت” در گزارش پرونده, علت مرگ هوشنگ برخورد ضربه شدید به گیج گاه سمت راستش اعلام شده هست, حرفی در این راستا داری؟حمیدرضا در ادامه بیان داشت” احتمالا هنگام درگیری سرش به کمد یا دیوار برخورد کرده باشد,اما من فقط قصد داشتم کمی وی را بترسانم و قصد کشتن وی را نداشتم و هیچ ضربه اي به سرش نزدم.

 

**پدر و مادرت چه زمانی و به چه علت از هم جدا شدند؟

زمانی که کودکی پنج ساله بودم متوجه جدایی پدر و مادرم شدم, علت جدایی آن‌ها را بطور دقیق نمیدانم اما آن‌ها باهم ناسازگاری داشتند.

 

**مادرت چه زمانی با مقتول ازدواج کرد و مقتول چگونه آدمی بود؟

۱۱ سال پیش مادرم با هوشنگ ازدواج کرد, ناپدریم آدم عصبی و پرخاشگری بود و به خانواده مادریم نیز چندان توهین میکرد. بطوری که حتی یکبار در کشور آلمان نیز با مادرم درگیر شده بودو برای او چاقو کشیده بود اما من هیچ وقت اعتراضی نکردم و هوشنگ با خانواده خودش نیز پرخاشگری می کرد.

 

**هوشنگ چه کاره بود؟

او در کشور آلمان مغازه عتیقه فروشی داشت و در ایران بیکار بود. هوشنگ از زن اولش نیز سه فرزند داشتکه یکی از آن‌ها فوت کرده هست و حالا دو فرزند دیگرش در فنلاند زندگی میکنند.

 

**چرا بیکار؟

بارها از او خواستم به در مغازه دوستانم که در املاک و نمایشگاه اتومبیل دارند برود و مشغول به کار شود تا کمتر در منزل باشد و با مادرم درگیر شود ولی حرف گوش نمی کرد.

 

**با هوشنگ ناسازگاری داشتی؟

او مانند پدرم بود و همۀ وقت} احترامش را نگه داشته بودم و حتی دو روز قبل از ماجرا وقتی به خانهرفتم متوجه شدم هوشنگ گوشی موبایلش خراب شده و بدون این که به او حرفی بزنم به پاساژ پایتخت رفتم و در حالی‌که پول زیادی در بساط نداشتم یک گوشی تلفن همراه برای هوشنگ خریدم.

 

**چرا مادرت از هوشنگ جدا نشد؟
نمیدانم, هوشنگ مریضی قلبی و هپاتیت C داشت و به دلیل قرص‌هایي که میخورد دچارافسردگی و احتمال این که خودکشی کند هم وجود داشت ولی مادر با همه ي این دشواری های در کنار هوشنگ ماند و به زندگی‌اش ادامه داد و وی را در شرایط سختی که داشت پشتیبانی کرد.

 

**حرف پایان؟
من عمدی ناپدریم را کتک نزدم فقط میخواستم وی را بترسانم تا فکر نکند مادرم بی کس و کار هست,من از ابتدا تمامِ ماجرا را صادقانه گفته‌ام و پس از این که ناپدریم جان باخت خودم را به کلانتری معرفی کردمو هیچ وقت قصدِ کشتن یا قتل عمد نداشتم و همۀ رفقا و اطرافیانم می دانند که من به دلیل کارم هیچ وقت به فکر انتقام گیری و خشونت نبودم و کارهایی راکه ساختم نیز در مورد بخشش و کارهای فرهنگی بوده هست.

 

مطالب مرتبط “

حمید صفت خواننده رپ ایرانی شوهر مادرش را کشت

 

 

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام دلی


دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام دلی

Download New Song Alireza Talischi Called Deli

خواننده : علیرضا طلیسچی ، تهيه كننده : احسان ارغوانی ، میکس و مسترینگ : امیربهادر دهقانی

شعر : علیرضا طلیسچی ، تنظیم : علیرضا طلیسچی ، تيتراژ برنامه باغ ملی از شبكه ٢ سيما

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام دلی

متن آهنگ دلی از علیرضا طلیسچی

اینهمه دیوونه داری خب یکیشم من
یعنی تو قلبت یه لحظم جا نمیشم من
من نمیرم واسه تو پس واسه کی مُردم
من که با اسم دل یه عالمو بُردم
من دلی دوست دارم بخدا خیلی دوست دارم بخدا
از این علاقه ی قلبی هیچی کم نشدا
من بگم حرفامو جز تو به کی
همه ی زندگیم خودتی
منی که از تو خاک تو میرسم به خدا

قصه ی مهر تو اونجور که بخوای دل بکنی نیست
حس قلبم به تو انقدره که نابود شدنی نیست
بایدم نفس کشید تو آسمون پُر ستارت
ریشه های این دیوونه جون بگیره زیر سایت
فرق تو با همه جاهای تو دنیا واسم اینه
این که آغوش تو بی خطرترین جای زمینه
پای تو که در میون باشه من این جونو میذارم
من که بالاتر از این زندگی چیزی رو ندارم
من دلی دوست دارم بخدا خیلی دوست دارم بخدا
از این علاقه ی قلبی هیچی کم نشدا
من بگم حرفامو جز تو به کی
همه ی زندگیم خودتی
منی که از تو خاک تو میرسم به خدا

دانلود آهنگ جدید علیرضا طلیسچی بنام دلی با کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰

 

 

 

 

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شد

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شد

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شد 

حمید صفت خواننده رپ مشهور که با پدر ناتنی خود درگیر شده بود و در نهایت به قتل منجر شد, اکنون اذعان می کند که عامل قتل نبوده هست. حمید صفت احتمالا با شهادت مادرش و تحقیقات در مورد چگونگی مرگ پدر ناتنی اش از مجازات نجات یابد.

 

از سوی دیگر حمید صفت متهم پرونده هم زمان با ادامه تحقیقات, به فرمان قاضی منافی‌آذر برای بررسی صحت سلامتی روحی و روانی‌اش در زمان پیشامد به پزشکی قانونی معرفی شد.سومین اقدام که می‌تواند روند پرونده را به سوی آزادی حمید صفت پیش ببرد, شهادت همسایه هایي هست که شاهد لحظه درگیری حمید صفت و ناپدری اش بودند.

 

وکیل حمید صفت بیان کرد| هنوز شهادت همسایه ها اخذ نشده هست و امیدواریم پژوهش از این شاهدان به روشن شدن حقیقت کمک کند.

 

*قصور پزشکی باید بررسی شود

امجدی, وکیل پرونده حمید صفت به موضوع قصور پزشکی اشاره کرد و گفت| مادر حمید صفت پیش از مرگ شوهرش در کنار او بود, مادر حمید صفت پس از این که متوجه شد حال شوهرش مساعد نیست موضوع را با کادر درمانی بیمارستان در بین گذاشت اما به قول وی جواب مناسبی دریافت نکرد تا این که پس از ساعاتی حال ناپدری حمید صفت ناگوار شد و جان باخت.

 

وی اضافه کرد| ما پیگیر هستیم تا پس از تکمیل گزارش پزشکی قانونی موضوع قصور پزشکی را در پرونده مطرح کنیم تا این که حقیقت ماجرا مشخص شود.امجدی در ادامه خاطرنشان کرد| ما هنوز با خانواده مقتول برخوردی نداشته ایم و هنوز تحقیقات پرونده تکمیل نشده هست.

 

حمید صفت, خواننده رپ و مطرح کشور در ۲۴ مردادماه سال جاری در یک سناریوی ناخواسته با ناپدری خود در محله شیخ بهایی شهر تهران درگیر شد و روز شنبه مورخ ۲۸ مرداد ماه هوشنگ, ناپدری حمید صفت در بیمارستان جان باخت.حمید صفت, خواننده رپ کشورمون ساعاتی بعد خود را به کلانتری ۱۴۵ معرفی کرد.

 

*بیوگرافی حمید صفت

حمید صفت متولد (۱۸ مرداد ۱۳۷۲) در شهر تهران, خواننده هست.او یک دهه هفتادی که خیلی زود مشهور شد, چهره اي متفاوت که فعالیت اش زیرزمینی و غیرمجاز هست اما هوادارانش زیادن, میگوید من سرکش ام اما احمق نیستم !حمید صفت فعالیت خود را از دوران راهنمایی به همراه دوستش علی رهرو شروع به فرآوری موزیک رپ زیرزمینی کرد

 

الگویش را افرادی مانند امینم و ۵۰سنت معرفی میکند, نخستین آهنگش موزیکی بنام خیابانی ها بود صفت میگوید سبک رپ اکثر به روحیه زندگی ام می خورد و بهتر میتونستم خودمو تخلیه کنم.

 

*القاب و گروه زد و بند
لقب حمید در ابتدا حمید اختراع بود اما بعدها ترجیخ داد همون نام و فامیلی اش باشد, او پس از مدتی فعالیت گروه زد و بند رو بنا نهاد و شروه به تولید اهنگ هاي گروهی کرد.

 

*سرکش هستم … 

می‌گوید بچه سرکش هستم, سرکش را چریکی بودن میداند و از بچگی شر بود و تو کار حد و مرز ندارد ولی می‌گوید احمق نیستم و در کنارش سیاست دارم و حرفم را توسط مردم به کرسی می نشونم !

 

*الگو | چمران !
حمید صفت میگوید چمران از آدم هایي هست که درس میگیریم ازشون ! و بشتر علاقمند به چریکی بودن اش هست و موزیک ویدیویی رو نیز در استایل پزشک چمران بصورت چریکی منتشر داده هست.به بازیگری و کارگردانی علاقه دارد, تمایل دارد یک فیلم کوتاه بسازد و فعالیتی هم در حوزه طراحی لباس دارد.

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شدبیوگرافی حمید صفت

 

*درآمد و ازدواج
فعلاً مجرد هست و با خانواده زندگی می کند, برای گذران زندگی تکست نوشته و فروخته , گرچه دوست دارد ازدواج کند و صاحب فرزند پسر شود.

 

*رپ و پاپ و مهاجرت و ریش
می‌گوید اگر بهش فشار بیارن و مجبور شود از ایران می‌رود, اعتقاد دارد اگر رپ مجوز کنسرت بگیرید پاپ خوان ها تعطیل میشوند, مدل ریشش رو میگوید با برنامه بود و همین اکنون تو جامعه مد شده هست !

 

*رپ با جواز تناقض داره
من حرفم مشخصه, جواز حرفم رو تغییر می ده. من اگه می‌خواستم حرفمو تغییر بدم اصلا نمی‌گفتم من آماده نیستم شعرم رو ادیت کنم ولی طبیعتا افرادی که برای این کارها مجوز صادر میکنند برای خودشون قواعدی دارند.

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شد

بیوگرافی حمید صفت خواننده رپ

 

*چرا تو ایران موندی ؟
حمید صفت میگوید| ملیتم رو دوست دارم. من این جا جهان اومدم برای این کار. اگه بیرونم کنن می رم. اگه بگن کار نکن می رم. من دغدغم از همه ي چیز برام مهم تره. ولی دوست دارم توی مملکت خودم حرف هام رو بزنم.

 

*انجام قتل |
در روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۹۶ ناگهان خبری منتشر گردید که حمید صفت نا پدری اش را به علت اختلافات خانوادگی به قتل رسانده هست که ابتدا همگی فکر میکردند که شایعه اي بیش تیست اما ساعاتی نگذشت که خودش نسبت به انجام این عمل اعتراف نمود و دستگیر شد.

سه شرط برای آزادی حمید صفت تعیین شد

 

مطالب مرتبط:

مصاحبه با حمید صفت درباره قتل ناپدری اش در منزل

حمید صفت خواننده رپ ایرانی شوهر مادرش را کشت

توهین امیر تتلو به حمید صفت درباره ماجرای قتل

گفتگو با حمید صفت خواننده رپ محبوب

 

 

مادر حمید صفت می گوید پسرم قاتل نیست

مادر حمید صفت می گوید پسرم قاتل نیست

مادر حمید صفت می گوید پسرم قاتل نیست 

مادر حمید صفت خواننده غوغایی رپ که حالا در دستگیر به سر میبرد عنوان می‌کند که پسرم هیچگونه ضربه اي به سر ناپدری اش وارد نکرده هست. مادر حمید صفت جزییات تازه‌اي از ماجرای مرگ شوهرش را روایت کرد.بخشی از اظهارات مادر خواننده مشهور رپ را در ادامه می‌خوانید:

 

* حدود ساعت ۱۱صبح بود که حمید آمد. حمید هم رفت و کنار حاج آقا نشست. به همسرم گفت چرا با حاج بانو دعوا میکنی و چرا روی مادرم دست بلند کردی که حاج آقا در پاسخ گفت: «بازم می زنم.» حمید هم میز روبه‌روی کاناپه را برگرداند. از همین جا درگیری بین انها بالا گرفت.

 

* من چندبار به حمید تشر زدم که حلالت نمی کنم, اگر با هوشنگ دعوا کنی, همسایه‌ها هم آمدند. یکی از انها به حمید گفت بیا بریم منزل ما تا کمی آرام شوی اما حمید گفت من با مادرم از این منزل میرویم, بعد هم اندکی از وسایلم را جمع کردم و از آن‌جا رفتم.

 

* من ندیدم حمید ضربه‌اي بزند. من از ابتدای این درگیری آن‌جا بودم: حمید نه چیزی دستش بود و نه با دست یا پا ضربه‌اي به حاج آقا زد. پسر من آدمکش نیست.

 

* بعد از این‌که ما از آن‌جا رفتیم, حال همسرم بد شد و همسایه‌ها با اورژانس تماس گرفته و وی را به بیمارستان منتقل کردند و من هم وقتی خبردار شدم, بی درنگ به بیمارستان رفتم: سه روز در بیمارستان بستری بود.

 

مجید امجدی, وکیل مدافع حمید صفت به برخی از جزییات دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: «پزشکی قانونی هنوز خاطر اصلی مرگ را اعلام نکرده و مراسم کفن و دفن انجام نشده هست.

 

 

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس 

سهیلا عزیزی بازیگر مشهور ایرانی که در سریال پرطرفدار دنیای شیرین در ذهن ها ماندگار شد در فرانسه کشف حجاب کرده هست. کشف حجاب سهیلا عزیزی بازیگر سریال دنیای شیرین و تصاویر کشف حجاب سهیلا عزیزی را در ادامه دیدن می کنید.

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

سهیلا عزیزی بازیگر سریال دنیای شیرین به بیرون از کشور مهاجرت کرده و اقدام به کشف حجاب نمود.این بازیگر نه عمده مطرح تلویزیونی گویا تصمیم دارد که فعالیت خود را شبکه ها ماهواره اي دنبال کند و برای همین منظور در بدو قرارداد کاری خود کشف حجاب کرده هست.

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

به گزارش پارس ناز بدبختانه برخی از بازیگران زن کشورمون با وعده هاي پوچ دست اندرکاران شبکه هاي ماهواره اي فریب خورده و وقتی و به ناکجا آباد می‌روند.بازیگرانی که به هوای سراب بهشت به مملکت خود پشت می کنند و راهی دیاری می‌شوند که به آن ها قول هاي پوچ و دروغین داده اند و زمانی به این سراب می رسند که دیگر خیلی ارزش ها را زیر پا گذاشته اند.

 

سهیلا عزیزی در سال ۱۳۴۹ در شهر استان تهران به جهان آمده هست او اکثر فعالیت هاي هنری خود را در دهه هفتاد انجام داده هست مشهور ترین فیلم وی را می‌توان دنیای شیرین , درود زندگی, روزهای مهتابی و منزل سبز اشاره کرد.

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب بازیگر زن مشهور ایرانی در فرانسه +عکس

کشف حجاب سهیلا عزیزی،سهیلا عزیزی دنیای شیرین کشف حجاب،بازیگران ایرانی بی حجاب