| by ganbar | No comments

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود 

تولید برق از زباله ممکن هست در کشورهای غربی که پیشرفته میباشند امری عادی به شمار بیاید اما در شهر تهران اینکار در حال انجام هست. بعد از ادعای محمدباقر قالیباف در نخستین مناظره انتخاباتی مبنی بر ساخت برق با زباله ها شهری حواشی بسیار زیادی به وجود امد و خبرنگاران و رسانه به شدت پیگیر این ادعای قالیباف شدند.

 

در پی بعضی شبهات توسط بعضی فعالان سیاسی خبرنگاران به بازدید کارخانه زباله سوز و ساخت برق آرادکوه رفته و در جریان ساخت برق این کارخانه قرار گرفتند. به گفته محمدرضا عظیمیان معاون دفع و پردازش سازمان مدیریت پسماند در این نیروگاه هرروز ۷۲ مگاوات و ماهانه دو هزار و ۱۶۰ مگاوات ظرفیت برای ساخت برق وجود دارد.

 

کارخانه ساخت برق با زباله در استان تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

کارخانه ساخت برق با زباله در استان تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

کارخانه ساخت برق با زباله در شهر تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

کارخانه ساخت برق با زباله در شهر تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

کارخانه ساخت برق با زباله در شهر تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

ساخت برق در شهر تهران،کارخانه ساخت برق از پسماند

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

کارخانه ساخت برق با زباله در استان تهران

در این ناحیه تهران از زباله برق تولید می شود

ساخت برق از آشغال،ساخت برق از پسماندهای شهری،

 

 

پاسخی بگذارید