| by seoma | No comments

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد 

نیروهای داعشی در جنگ با کردها واقعا ترس و وحشت دارند، کردها زن و مرد همگی دست در دست هم داده اند تا گروه تروریستی داعش را شکست دهند. وحشت گروه تروریستی داعش از فرمانده زن کورد به نام «شین ابراهیم» که تا کنون شکست هاي زیادی به گروه هاي تکفیری وارد کرده هست شین ابراهیم زن کوردی که فرمانده پادگان هاي آموزش نظامی زنان را بر عهده دارد

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

زنان کورد زیادی را برای مقابله با گروه تروریستی داعش و گروه هاي تکفیری اماده کرده هست رویترز در گزارشی وی را شجاع ترین زن کوردی معرفی کرده هست و نامش لرزه بر اندام هاي گروه تروریستی داعش انداخته هست این زن کورد در حال حاضر این زن در شهر رقه سوریه در حال نبرد با گروه تروریستی داعش هست.

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

در عکس زیر «شین ابراهیم» «Sheen Ibrahim» از جنگجویان کُرد عضو «یگان‌هاي مدافع خلق» را دیدن می کنید که یک گروه ۱۵ نفره از زنان کرد را در کارزار نظامی آزادسازی شهر رقه سوریه از گروه تروریستی داعش رهبری می کند.

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

شین ابراهیم از جنگجویان کُرد عضو (یگان هاي مدافع خلق) یک گروه ۱۵ نفره از زنان کرد را در کارزار نظامی آزادسازی شهر رقه سوریه ازداعش ISIS رهبری می کند.

وحشت داعش از این دختر زیبای جنگجوی کرد

 

 

پاسخی بگذارید