| by ganbar | No comments

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی

اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی 

امروز اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی هست, درمورد علت نامگذاری این روز و هم‌چنین علم آمار در زیر مطلبی ارائه نموده ایم. اول آبان ماه در تقویم کشورمون روز ملی آمار و برنامه ریزی اسم گذاری شده , اگر چه در تقویم جهانی ۲۰ اکتبر مقارن ۲۸ آبان ماه, روز جهانی آمار هست.

 

نگاهی به تاریخ کوتاه راه اندازی مرکز آمار
درسال ۱۲۹۷ هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه , اداره ثبت احوال کشور راه اندازی شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد , فوت , ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور , ضرورت آگاهی از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به گردآوری این اطلاعات بپردازد مورد دقت قرار گرفت و منجر به آن شد که در سال ۱۳۰۳ هجری شمسی آیینامه اي به تصویب برسد و در این آیینامه اداره ایی مسول آمار , و وظایف آن مشخص شود.

 

براساس این مصوبه مسولیت گردآوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجری شمسی نخستین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد.

 

در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر استان تهران و در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ هجری شمسی در ۳۳ شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.در ماه اسفند سال ۱۳۳۱ هجری شمسی سازمان مشارکت آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال ۱۳۳۲ هجری شمسی , قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید.

 

در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به سازمان مشارکت آمار عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای نخستین بار سازمانی که منحصراٌ وظیفه گردآوری آمار را به عهده داشت به وجود آمد که در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی به اداره آمار عمومی , وابسته به وزارت کشور , تغییر اسم یافت و این اداره درسال ۱۳۳۵ هجری شمسی نخستین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد.

 

با راه اندازی اداره آمار عمومی , فعالیتهای آماری وارد مرحله جدیدی شد و هر ساله طرحهای گوناگون آماری در اساس هاي گوناگون اجتماعی * اقتصادی به اجرا درآمد که اهم انها به شرح زیر هست ;

 

* آمارگیری کشاورزی در سال ۱۳۳۹
* آمارگیری همانند اي نفوس در سال ۱۳۴۲
* سرشماری صنعتی در سال ۱۳۴۲
* آمارگیری بودجه خانوار در سال ۱۳۴۲

 

نیاز روزافزون دستگاههای برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت مشارکت بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی , موجب شد تا براساس قانون ۱۳۴۴ هجری شمسی , اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با اسم مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود .

 

در سال ۱۳۷۹ سازمان برنامه و بودجه کشور با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام شده و تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت خود را ادامه داد. در سال ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت برنامه‌ریزی و بازرسی راهبردی ریاست جمهوری تغییر کرد. الان مرکزآمار ایران وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و بازرسی راهبردی ریاست جمهوری هست.

 

 

پاسخی بگذارید